Konsultacijos (kognityvinės elgesio terapijos, gamtos ir/ar meno terapijos pagrindu) Skype ir elektroniniu paštu

Meno, fotografijos ir/ar gamtos terapijos užsiėmimai bei kursai gyvai ar virtualiai

Savęs pažinimo per meną trumpas kursas gyvai ar virtualiai

Kūrybinio atsitraukimo (creative retreat) užsiėmimai gyvai ar virtualiai

Psichologiniai, psichoedukaciniai kursai (1 dienos ar 2 dienų užsiėmimai) arba konsultacijos

  • Psichologinio atsparumo ugdymas 
  • Streso valdymo 
  • Savivertės kėlimo 
  • Bendravimo 
  • Relaksacijų ir meditacijų
Lietuvių